ผลงานโต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่

มีงานครั้งใด ฝากไว้ในอ้อมใจ

ในวันสำคัญของท่าน ให้โต๊ะจีนสมปองได้เป็นส่วนหนึ่งงานของท่าน

มหาวิทยาลัยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จัดโต๊ะจีนมหาวิทยาลัยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน มหาวิทยาลัยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
บริษัท ไทยมาลากลาส จำกัด
ออกงานจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท ไทยมาลากลาส จำกัด
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท ไทยมาลากลาส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช หนองแค สระบุรี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
ออกงานโต๊ะจีน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร (จัดมาเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน)
บริษัท ทีเอส อินเตอร์ทีส จำกัด
ออกงานโต๊ะจีน บริษัท ทีเอส อินเตอร์ทีส จำกัด
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท ทีเอส อินเตอร์ทีส จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
บริษัท ไทยรวมสิน พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ออกงานโต๊ะจีน บริษัท ไทยรวมสิน พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท ไทยรวมสิน พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร (จำนวน 218 โต๊ะ)
บริษัท ไทย เดลมาร์ จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ
ออกงานโต๊ะจีน บริษัท ไทย เดลมาร์ จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท ไทย เดลมาร์ จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ (เมืองโบราณ จำนวน 80 โต๊ะ จัดมาเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน)
บริษัท สยามชูโย จำกัด จังหวัดระยอง
ออกงานโต๊ะจีน บริษัท สยามชูโย จำกัด จังหวัดระยอง
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท สยามชูโย จำกัด จังหวัดระยอง
บริษัท เอส.ซี.จี. (ไทยแลนด์) จำกัด
ออกงานโต๊ะจีน บริษัท เอส.ซี.จี. (ไทยแลนด์) จำกัด
โต๊ะจีนสมปองโภชนา นครปฐม ให้บริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน บริษัท เอส.ซี.จี. (ไทยแลนด์) จำกัด คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี (จัดมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน)