เมนูอาหารโต๊ะจีน 1,500 บาท

สื่อโซเชียลมีเดีย โต๊ะจีนสมปองโภชนา