เมนูอาหารโต๊ะจีน 1,800 บาท

สื่อโซเชียลมีเดีย โต๊ะจีนสมปองโภชนา